ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σεμινάριο Χρονομετρών (αγώνων κλειστής κυκλικής διαδρομής)
ZOOM
22/09/2021 18:00
Εναρξη Δηλώσεων : 16/09/2021
Λήξη Δηλώσεων : 23/09/2021

Παράβολο αθλητών Β'μεταγραφικής περιόδου
e-amotoe
30/09/2021 00:00
Εναρξη Δηλώσεων : 15/09/2021
Λήξη Δηλώσεων : 01/10/2021

Developed by όροι & συνθήκες